8. 10. 2019, 20:00 hod.

Lindsey Stirling

31. 10. 2019, 18:30 hod.

Volbeat

9. 11. 2019, 20:00 hod.

Herbie Hancock

13. 11. 2019, 20:00 hod.

Beethovenova 9. symfonie

7. 12. 2019, 19:00 hod.

EWA FARNA