14.4.2023 13:00
15.4.2023 09:00
16.4.2023 09:00

COMIC-CON PRAGUE

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 14.4.2023 13:00
15.4.2023 09:00
16.4.2023 09:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Comic-Con Prague s.r.o. a Active Radio a.s. Organizer
Price

CZK 790 – 4 990
---
wheelchairer + guide
50% discount (not applicable for VIP tickets) + 50% discount (not applicable for VIP tickets)
---
kids
50% discount (up to 9 years, not applicable for VIP tickets)

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster sales network
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Comic-Con Prague s.r.o. a Active Radio a.s.

Pokud jsou Pravidla účasti na Comic-Con Prague v rozporu s Pravidly pro návštěvníky O2 universum, platí Pravidla účasti na Comic-Con Prague. Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti stanovenými Organizátorem akce a majitelem budovy O2 universa, seznámit se s podmínkami čerpaných služeb. A dodržovat je. Účastník akce se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti bude znamenat vyloučení z akce bez náhrady plateb. Organizátoři nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.
2. Respektovat a bezodkladně dodržovat pokyny Organizátorů akce a pracovníků O2 universa. V případě sporu účastníka s Organizátorem nebo pracovníkem O2 universa ohledně výkladu pravidel rozhoduje vedoucí recepce Comic-Conu Prague a proti jeho rozhodnutí není odvolání.
3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců. Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v budově. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech v O2 universu. Je zakázáno připojovat vlastní elektrické zařízení do zásuvek bez povolení organizátora. Na Comic-Con Prague je možno vnášet makety a repliky zbraní pouze pro účely cosplaye. Chladné zbraně a nebezpečné rekvizity lze do budovy vnášet jen v měkčeném provedení nebo jako nepoužívaná pevná součást kostýmu. Zbraněmi je zakázáno manipulovat. Kostým a jeho doplňky musí být bez ostrých hran a nebezpečných částí. Kostýmy budou posuzovány jednotlivě při vstupu vyčleněným vchodem. Při sporu účastníka s posuzovatelem kostýmu rozhoduje vedoucí bezpečnostní služby O2 universa. Neschválení kostýmu pro vstup není důvodem pro vracení vstupného. Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru – kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, pro ochranu vašeho majetku, z bezpečnostních důvodů. Zvířata nemají na Comic-Con Prague přístup bez ohledu na druh a velikost, s výjimkou asistenčních psů.
4. Nosit STÁLE u sebe vstupenku a aktivně se jí prokazovat pracovníkovi O2 universa či Organizátorovi při KAŽDÉM průchodu vstupem. Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti Organizátora nebo pracovníka O2 universa. Doporučujeme prokázání totožnosti. Vstupenka platí pro uvedený den, hodinu, akci a místo konání, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k opakovanému vstupu. Opakovaný vstup bude umožněn účastníkům do 21.30 (pátek a sobota) nebo do 17.30 (neděle), kteří si před odchodem z budovy znovu aktivují vstupenku na výstupním turniketu. Bez této aktivace je vstupenka pro opakovaný vstup neplatná. Poškozené vstupenky jsou neplatné. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.
5. Neobtěžovat okolí. Po celou dobu festivalu je účastník povinen respektovat ostatní účastníky a udržovat pořádek a klid v budově, v jejím blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení. V průběhu programu je účastník povinen nerušit autory pořadů a ostatní účastníky, zbytečně nevcházet a nenahlížet do programových místností. Účastník je povinen zdržet se hlasitého projevu a byť jen slovních útoků na ostatní. Účastník je povinen dodržovat hygienická pravidla, používat sprchu v ubytovacích zařízeních a deodorant, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem z úst, těla a zejména nohou a bot. Při komunikaci s pracovníky O2 universa, Organizátory a dalšími účastníky je účastník povinen dodržovat zásady slušného chování. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Je zakázáno sedět, stát či se jinak zdržovat v místech průchodu, na schodištích apod.
6. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu. Účastník je povinen udržovat co největší pořádek. Odpadky patří do koše. Účastník je povinen důsledně třídit odpadky na prázdné a sešlápnuté PET lahve a plastové kelímky, suchý papír či ostatní odpad do příslušně označených košů.
7. Nepoškozovat zařízení. Hlídat si vlastní věci. Účastník je povinen se zdržet veškerého jednání, které by mohlo mít za následek poškození nebo zničení vybavení O2 universa, Organizátora, jejich partnerů a ostatních účastníků. Účastník nese plnou hmotnou zodpovědnost za škody jím způsobené. Ztracené věci budou k vyzvednutí v šatně nebo na recepci festivalu. Na festival doporučujeme nenosit a bez dozoru nenechávat cenné věci. Organizátoři nenesou zodpovědnost za případné krádeže.
8. Neprodávat zboží mimo vyhrazené prostory a bez povolení Organizátora. Pro prodej vlastního zboží je účastník povinen s předstihem před festivalem získat souhlas Organizátorů a dodržet podmínky pro pronájem prodejního stánku či stolu. Prodejce je povinen prodávat pouze zboží oficiálně licencované nebo vlastní výroby bez porušení autorských práv.
9. Dodržovat pravidla pro fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů. Je zakázáno vnášet profesionální záznamová zařízení, pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro novinářské, propagační a komerční účely bez předcházející akreditace Organizátorem. Povoleno je fotografování, natáčení a pořizování obrazových a zvukových záznamů pro osobní a fanouškovské účely, s následujícími výjimkami. Za tímto účelem je povoleno vnášet neprofesionální záznamová zařízení bez stativů a mobilní telefony. Výjimky: a) V programových sálech je zcela zakázáno natáčení obrazového a zvukového záznamu – videa, jakýmkoliv zařízením, včetně mobilních telefonů. b) Je zcela zakázáno fotografovat a natáčet hosty akce, kromě fotografování bez blesku na pořadech, v intervalu prvních 5 minut po začátku pořadu a posledních 5 minut před ukončením pořadu, pouze ze svého místa.
10. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu. Zejména upozorňujeme na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. Zjevná podnapilost je porušením pravidel účasti. Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách akce. Účastí na akci Comic-Con Prague 2021 vyjadřuje návštěvník souhlas s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby při účasti na akci a s jejich užitím pořadatelem všemi způsoby užití dle autorského zákona pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely; souhlas uděluje účastník bezúplatně a na dobu bez časového, místního a množstevního omezení.

The fourth edition of the Comic-Con Prague pop culture festival will take place from 14 to 16 April 2023 at the O2 universe in Prague. The organisers have revealed the first names of the star guests, world-famous actors Danny Glover and Brian Cox. Tickets can be purchased at a discounted price until the end of the year.

Star guests
“At this moment I can confirm that world-famous actors Danny Glover and Brian Cox are coming to the fourth edition of Comic-Con Prague. We are negotiating with other Hollywood stars and will publish their names gradually. From the comic creators we have confirmed Jason Aaron,” says Pavel Renčín, marketing director of Active Radio, on behalf of the organisers. American actor and producer Danny Glover is known to fans primarily for his role as Detective Roger Murtaugh in the cult action film series Lethal Weapon. He can also be seen in the films Escape from Alcatraz, The Color Purple and Predator. Scottish actor Brian Cox won a Golden Globe Award for his role as media mogul Logan Roy in the acclaimed TV series The Disruption. He has also starred in Braveheart, X-Men 2, Rise of the Planet of the Apes, Red Dragon, The Bourne Identity and The Bourne Supremacy, among others. American screenwriter Jason Aaron became famous for his original comic books Scalped and Southern Bastards, which subsequently earned him work on superhero comics from DC and Marvel such as Thor, Doctor Strange and Wolverine.

A packed schedule
In April next year, Prague will experience for the fourth time a feast for fans of comics, sci-fi, fantasy and computer games – Comic-Con Prague. Visitors can look forward not only to photography, autograph sessions and discussions with foreign and local actors and artists, but also to screenings, workshops, competitions, exhibitions, concerts and video and board games. Fan and professional merch associated with popular franchises will also be available for purchase on site. “We are preparing a rich fan program in cooperation with the community known from other Czech cons. The programme lines will be dedicated to phenomena such as Game of Thrones, Harry Potter, Star Trek, Star Wars, Red Dwarf, manga, anime and others,” adds Václav Pravda, the festival’s programme director.

Christmas gift tip
Until the end of the year, it is possible to buy tickets for Comic-Con Prague in the Ticketmaster network at a discounted price. In addition to the classic tickets, there are also special collector and VIP tickets on offer.

You can follow news and updates about the event on the website and social media, where new, more detailed information will be added gradually:
Website: https://www.comiccon.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/comicconprague/
Instagram: https://www.instagram.com/comiccon_prague/

Organizers and partners
Comic-Con Prague 2023 is jointly organized by Active Radio a.s. and Comic-Con Prague s.r.o., the main media partner is the music radio Evropa 2. The main partner is Coca-Cola.

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.