14.10.2023 09:00

HUMBOOKFEST 2023

Ticket sales have ended.

Date 14.10.2023 09:00
Entry from 9:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Albatros Media a.s. Organizer
Price

CZK 799 & 1 199
---
wheelchairer + guide
CZK 799 + CZK 1
---
kids
CZK 99

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Albatros Media a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k opakovanému vstupu. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

HumbookFest is a literary festival for young adult readers that is unparalleled in Central Europe. This year’s eighth edition will be held on Saturday, October 14, in Prague’s O2 universum, and in style: visitors will be offered great Czech authors and other creators, thematic talks, workshops, as well as star foreign guests Brigid Kemmerer, Neal Shusterman and Stacey Marie Brown. And of course there will also be a show of fantastic cosplays, a game zone and lots of other original activities.

Brigid Kemmerer is the author of the young adult bestsellers More than We Can Tell, Letters to the Lost or Call It What You Want. Another foreign writer will be Stacey Marie Brown, who debuted in the Czech Republic with the first volume of the fantasy series Savage Lands and will present the second volume at HumbookFest. And the golden nail at the end – Neal Shusterman! The award-winning author has over three dozen books to his credit, including the mega-successful Scythe series, which is currently being made into a Hollywood blockbuster.

In addition to foreign authors, Czech writers will present themselves – both established names and newcomers to the literary world. At the discussions, we will deal with current topics that move not only the book world of young readers. All this and much more will be HumbookFest 2023!

You can find more information about HumbookFest at www.humbook.cz and on Humbook’s social networks.

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.