1.10.2022 20:00

KAPITÁN DEMO

Data 1.10.2022 20:00
Vstup od 19:00
Místo O2 universum, Praha
Pořadatel Bestsport, a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán KAPITÁN DEMO Ticketmaster (323.11 Kb)
Cena

CZK 777–2 222
---
vozíčkář + doprovod
CZK 999 + CZK 1
---
děti
CZK 699

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

To purchase a family ticket, contact the Ticketmaster sales department at obchodni@ticketmaster.cz.

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketmaster
Pokladny
Pokladny
Po - Pá09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

Kapitán Demo’s expected show at the O2 universum is moved from May 4 to Saturday, October 1, 2022. Tickets that fans of the Czech-Italian businessman have bought so far for the original date remain valid and the champion will make a special meet & greet for these fans before concert with gifts.

Tickets for the original date of 4 May 2022 remain valid for the new date of 1 October 2022 and do not need to be exchanged.

The launch of the last released album, World Champion Everything, will take place with the participation of interesting guests from the ranks of Czech celebrities. There will be Dalibor Janda, with whom Demo sang the hit Let’s Go Home and Gossip Someone, Jan Bendig with Zdeněk Godla, Tomáš Klus, Tomáš Klus revival, opera singer Kristýna Kůstková and many other VIPs.

„I went to the gas station like that once again to try to refuel like normal people and I had a vision, a vision of two ones and three twos. And then I found out that I had refueled my golden bug instead of diesel, and that was a sign. There can be no better date for baptism than with two ones and three deuces! And Saturday, my favorite day I don’t do anything,“ said Captain Demo.
The album World Champion of All was released at the beginning of the year and the mogul Demo worked on it for over nine years. It’s multi-platinum and according to Captain Demo, it’s a harder record than the previous one.
You can definitely look forward to an unprecedented show, which is already standard at the master’s concerts.

kapitandemo.cz
www.instagram.com/kapitandemo/

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.