17.12.2022 20:00

VÁNOCE PODLE DARY

KOUPIT VSTUPENKY

zavřít

Zvolte termín

Zvolte prodejce

Data 17.12.2022 20:00
Místo O2 universum, Praha
Pořadatel Bestsport, a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán VÁNOCE PODLE DARY (292.85 Kb)
Cena

690 Kč - 9 990 Kč
---
vozíčkář + doprovod
690 Kč + 1 Kč

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketmaster
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 1, O2 arena
Po - Ne10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz

Vánoční koncert Dary Rolins, který se měl uskutečnit v náhradním termínu 17. 12. 2021 se opět překládá na nový termín. Zpěvačka vystoupí v pražské hale O2 universum přesně o rok později 17. 12. 2022. Vstupenky zakoupené na oba předešlé termíny (17. 12. 2020 nebo 17. 12. 2021) zůstávají v platnosti i na nový termín a není potřeba je vyměňovat. Lístky jsou stále v prodeji v síti Ticketmaster.

„Moji milí, už pár dní se chystám oznámit Vám definitivní rozhodnutí mé a mého týmu, že ani tento rok můj vánoční koncert Vánoce podle Dary bohužel nebude. K tomuto rozhodnutí jsem dospěla po dlouhém zvažování, diskuzích, telefonátech s lidmi, kolegy z branže a dospěla jsem k závěru, že chystat tak náročný projekt v tom pocitu nejistoty mi způsobuje stres a diskomfort. Nikdo, ani všichni ti, kteří v přípravách svých show pokračují, opravdu nikdo nemá do poslední chvíle stoprocentní jistotu a záruku, že akce reálně proběhne. Jde o velkou zodpovědnost nejen vůči Vám, publiku, ale také vůči více než stočlennému týmu, který se na mém koncertě podílí. Nedokážu v této chvíli tvořit, zkoušet, uvádět do pohybu svoji fantazii a stejně jako před dvěma lety, se v euforickém pocitu štěstí těšit a připravovat. Vím, že je to jako držet Vás v šachu, ale zdá se, že svět potřebuje na uzdravení více času. Všechny vstupenky zůstávají nadále v platnosti a stejně jako minule, už teď máme v O2 universu zarezervované datum 17. prosince pro vánoční koncert v roce 2022. Děkuji za Vaše pochopení a doufám, že Vaše zklamání neohrozí naši vzájemnou náklonnost. Děkuji každému, kdo si na můj koncert koupil lístek a je i nadále odhodlaný užít si ho budoucí rok v Praze, i v Bratislavě,“ vyjádřila se Dara Rolins.

Vstupenky zakoupené na původní termíny koncertu (17. 12. 2020 a 17. 12. 2021) zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Prodej vstupenek na nový termín koncertu pokračuje v síti Ticketmaster.