Podmínky pro vstup návštěvníků do O2 universa (dle vládních opatření platných od 1. 9. 2021)

Pro vstup do O2 universa je nutné se prokázat jedním z následujících bodů:

  • Potvrzením o ukončeném očkování proti covid-19*
  • Potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech
  • Negativním PCR testem, který není starší než 7 dní
  • Negativním antigenním testem, který není starší než 72 hodin

Dětem do 6 let stačí pouze platná vstupenka.

Podle vládních opatření platných od 1. 9. 2021 je umožněno pořadateli akce vpustit do haly 100 % kapacity diváků.
Vstup je umožněn pro 3000 osob s potvrzením o očkování proti covid-19, s negativním testem či potvrzením o prodělané nemoci. Zbylou kapacitu koncertu mohou doplnit z 50 % návštěvníci s očkováním nebo s potvrzením o prodělané nemoci, dalších 50 % pak může projít pouze s negativním testem.

Vzhledem k nutným kontrolám bezinfekčnosti Vás prosíme o včasný příchod před O2 universum v den koncertu. Pro vstup do haly a pohyb uvnitř je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení (např. respirátor, nano rouška). Prosíme Vás také při čekání na vstup o dodržování rozestupů.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

 

*Uznáváme:
národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování, vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Kompletní znění mimořádného opatření Vlády ČR platného od 1. 9. 2021 naleznete zde:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-od-01-09-_final.pdf

koncertů v O2 areně a O2 universu se týká bod I/16.