30.3.2024 21:00

Andel Coca-Cola Awards 2023

Ticket sales have ended.

Date 30.3.2024 21:00
Entry from 20:00
Place O2 universum, Praha
Organizer LUFF PRODUCTION s.r.o. Organizer
Download Orientation plan Ceny Anděl Coca-Cola 2023 Ticketmaster (137.99 Kb)
Orientation plan Ceny Anděl Coca-Cola 2023 Ticketportal (248.07 Kb)
Price

CZK 890
---
wheelchairer + guide
CZK 890 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LUFF PRODUCTION s.r.o.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Members of the Czech Music Academy have started voting in the first round of the 33rd Andel Coca-Cola Awards 2023. The ceremony will take place on March 30th at the O2 universum in Prague. The hosts of the evening will be Ivana “Fancy” Kulhankova and Honza Dedek. For the first time, an award will be presented in the new category.

The prestigious presentation of the Andel Coca-Cola Awards 2023, organized by the Czech National Group of the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI Czech Republic), will be broadcast in prime time on CT1 and the Andel Awards’ YouTube channel.

The ceremony will feature two hosts. Both are professionals in their field and are closely associated with the music scene. Ivana “Fancy” Kulhankova is an influencer, host, and also a singer who has actively engaged with music. Honza Dedek is a respected music journalist, publicist, and is also known to the public for his successful talk show. “In choosing this hosting duo, we see great potential, especially in their versatility and professionalism. We are confident that Honza and Ivana will complement each other excellently and that thanks to them, we will be able to capture the entire evening, not only in terms of moderation but also attractively for viewers, entertainingly, and dignifiedly, as is appropriate for the Andel Awards,” says Lucka Hajkova from the organizing company LUFF PRODUCTION.

The presentation of the sixteen iconic angel sculptures with a trumpet from the academic sculptor Jaroslav Rona will be accompanied, as always, by exceptional musical performances presenting various facets of contemporary Czech music. “The performances will be complemented by an original stage design, lighting, and other effects. This year, the O2 universum, where the ceremony will take place, will be very helpful in this regard. It is an exceptional modern space that provides excellent conditions for a unique and captivating show, which we believe we will create and convey to viewers not only on television screens. The larger capacity of the hall this year will also allow us to release a very limited number of tickets for the public, which we are extremely pleased about,” adds the Andel Awards producer Lucka Hajkova. Ticket sales will begin in February.

Once again this year, the titular partner of the Andel Awards is Coca-Cola. “We are pleased that we can continue our cooperation and remain a partner in this prestigious music award. Support for music and musical talent is inherent to Coca-Cola, and for this reason, the connection with the Andel Awards has made sense for us in the long term. We look forward to bringing viewers an extraordinary and exceptional experience again this year,” says Veronika Nemcova, Director of Communications and External Relations at Coca-Cola Czech Republic.

The 33rd Andel Coca-Cola Awards 2023 will take place on March 30, 2024, at the O2 universum in Prague. The titular partner is Coca-Cola, with other partners including Intergram, OSA, and O2 universum. The main media partners are Ceska televize and Evropa 2. The Andel Awards have been awarded annually since 1991 by the music academy. Since 1995, they have been realized under the auspices of IFPI Czech Republic, and since 1997, they have been symbolized by the Angel statue with a trumpet by sculptor Jaroslav Rona. The organizer has been LUFF PRODUCTION since 2017.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.