16.2.2024 20:00
17.2.2024 20:00

LET IT ROLL WINTER 2024

Ticket sales have ended.

Date 16.2.2024 20:00
17.2.2024 20:00
Entry from 20:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Beatworx s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan LET IT ROLL WINTER 2024 Ticketportal (243.47 Kb)
Price

Friday CZK 1 200, Saturday CZK 1 200, Two Day Ticket CZK 2 200
---
wheelchairer + guide
+ CZK 1

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Beatworx s.r.o.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Držitelé průkazu ZTP/P – vozíčkáři mají ke své právoplatné vstupence nárok na vstupenku pro svůj doprovod v ceně 1 Kč.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

Vstupenka je vázaná na jméno, které je zadané při nákupu vstupenky. Každý návštěvník tedy při příchodu na festival musí mít festivalovou vstupenku se svým jménem a prokázat tuto skutečnost platným dokladem. Informace o možnosti změny jména na vstupence budou zveřejněny pořadatelem akce měsíc před začátkem festivalu.

Festival LET IT ROLL WINTER je přístupný pouze pro návštěvníky starší 18 ti let bez výjimek.

Na našich akcích netolerujeme jakékoliv projevy sexismu, rasismu, homofobie, xenofobie. Neváhejte se v průběhu festivalu obrátit na ochranku nebo nás přímo kontaktovat pomocí sociálních sítí @letitrollfestival.

Kompletní pokyny pořadatele jsou k nahlédnutí na webu: https://letitroll.cz/navstevni-rad-festivalu/

Immortals! Get ready for the next exciting chapter in the LET IT ROLL saga! This edition will take place for the first time in the history of the festival in the magnificent O2 universum. Be a part of another joint journey through space accompanied by the biggest stars of drum&bass. We can’t wait for our February reunion!

LET IT ROLL WINTER is accessible only to visitors over the age of 18 without exceptions.

The festival will take place on Friday 16 and Saturday 17 February at O2 universum at the address: Českomoravská 2345/17, 190 00 Prague 9-Libeň.

The start of the event on Friday and Saturday will be at 20:00

ONE-DAY TICKET FRIDAY / FRIDAY TICKET
This one-day ticket entitles you to enter Let It Roll Winter 2024 on Friday 16/02/2024. This ticket is non-refundable – it cannot be returned.

ONE-DAY TICKET SATURDAY / SATURDAY TICKET
This one-day ticket entitles you to enter Let It Roll Winter 2024 on Saturday 17/02/2024. This ticket is non-refundable – it cannot be returned.

TWO-DAY TICKET / FESTIVAL TICKET TWO DAYS
This two-day ticket entitles you to enter Let It Roll Winter 2024 on Friday 16/02/2024 and Saturday 17/02/2024. This ticket is non-refundable – it cannot be returned.

All tickets are tied to the name entered when purchasing the ticket. Therefore, every visitor must have a festival ticket with their name on it when they arrive at the festival and prove this fact with a valid document. Information about the possibility of changing the name on the ticket will be published by the event organizer one month before the start of the festival.

We do not tolerate any manifestations of sexism, racism, homophobia, xenophobia at our events.
The organizer’s complete instructions can be viewed on the website.

 

Website | FB Event | Instagram | Organizer

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.