3.10.2023 20:00

MARIAN VOJTKO – GALA 50

Ticket sales have ended.

Date 3.10.2023 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer SÁGL PRODUCTION s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan MARIAN VOJTKO Ticketportal (247.36 Kb)
Price

CZK 990 – 2 490
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – SÁGL PRODUCTION s.r.o.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Experience the unique and only birthday gala concert of Marian Vojtek, who is celebrating his round jubilee. Yes that’s right, Marian is 50 …

Marian Vojtek, winner of the Thalia Award, is well known from the musicals Dracula, Monte Cristo, Jekyll & Hyde, Kleopatra and others. He also excelled in famous works by Mozart, Strauss, Puccini, etc. Marian also has in his repertoire the world’s famous hits of popular music and has countless vocal collaborations and projects to his credit. And we will certainly remember most of them live in O2 universum.

At this completely unique concert you will also be welcomed by Eva Urbanová, Monika Absolonová, Tereza Mátlová, Míša Gemrotová and 4 Tenors, each with their own musical contribution and congratulations.

Marian’s birthday present awaits us, full of emotions, star guests and unforgettable experiences, wrapped in a breathtaking atmosphere. We have tied a beautiful bow on it in the form of unique staging, exclusive arrangements and orchestrations. We will be part of an extraordinary evening with a beautiful setting, performed by a fantastic orchestra made up of leading musical personalities.

Come and enjoy a true concert gem that will entertain, delight, move and celebrate the anniversary of our Marian Vojtek.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.