20.1.2024 11:00
21.1.2024 11:00

Souboj na talíři LIVE – Festival hvězdných chutí

Ticket sales have ended.

Date 20.1.2024 11:00
21.1.2024 11:00
Entry from 11:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download SOUBOJ NA TALÍŘI LIVE Ticketmaster (69.32 Kb)
SOUBOJ NA TALÍŘI LIVE Ticketportal (284.70 Kb)
Price

CZK 690 (Standard), CZK 4 990 (VIP Gourmet Experience)

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci a místo konání, je platná pouze s kontrolním ústřižkem. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy dětem do 120 cm v kategorii STANDARD. Konečná cena vstupenky STANDARD pro děti do 120 cm je 612 Kč. Jiné slevy nejsou pořadatelem poskytovány.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Who wouldn’t want to taste great food from more than 10 restaurants that you know from TV Nova shows such as MasterChef Czech Republic or Souboj na talíři? And while tasting, also have the opportunity to meet their main stars, who are prominent chefs in the Czech Republic, namely Přemek Forejt, Radek Kašpárek and Jan Punčochář?

Chef Battle
You will have this opportunity on January 20th and 21st, 2024, at the TV Nova event Souboj na talíři LIVE, the only large winter indoor food festival held at the O2 universum in Prague. During both weekend days, you will not only get a glimpse behind the scenes of the chefs but, above all, taste and judge for yourself who cooks the best. Moreover, you will experience a battle of the biggest culinary stars of today.

Michelin Stars
This gastronomic celebration will also be enriched by the presence of chef Jacob Jan Boerma, who has been awarded three Michelin stars. He will be cooking in a separate restaurant called “VIP Gourmet Experience,” and you will be able to purchase a ticket for his menu. Boerma incorporates his experiences from various parts of the world, such as Asia or Scandinavia, into his creative dishes. So, save money on a trip to his exceptional Dutch restaurant and taste his exceptional dishes here in Prague.

Head Chefs’ Dishes
Boerma won’t be the only chef from whom people can taste dishes. For example, restaurants such as Aromi, Valoria Restaurant, Červený Jelen, Dejvická 34, Eska, Grandrestaurant Pupp, Kampa Park, Mace Restaurant, MG Restaurace, MOLO Restaurant, Mlýnec, SaSaZu, Sia Restaurant, SILQ, U Sapíků and V Zátiší Restaurant will be cooking for visitors.

Celebrity Guests
During the weekend, there will be a full-day program of accompanying events. Talks, workshops, and autograph sessions will take place. Children will also have their own corner. TV Nova presenters and actors from popular TV series will also be in attendance.
Tickets available through official sales networks Ticketmaster and Ticketportal. The ticket price is 690 CZK, and the admission includes a food consumption voucher worth 300 CZK.
You can find the latest information about the event on the official website of the event: https://tv.nova.cz/soubojnatalirilive.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.