8.11.2024 19:30
9.11.2024 14:30
9.11.2024 20:00

THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING in Concert

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 8.11.2024 19:30
9.11.2024 14:30
9.11.2024 20:00
Entry from 18:30 (Fri) a 13:30 (Sat)
Place O2 universum, Praha
Organizer JV Classics s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan LOTR 8.11. 19:30 & 9.11. 14:30 Ticketmaster (126.03 Kb)
Orientation plan LOTR 9.11. 20:00 Ticketmaster (123.53 Kb)
Orientation Plan LOTR 8.11. 19:30 & 9.11. 14:30 Ticketportal (275.48 Kb)
Orientation plan LOTR 9.11. 20:00 Ticketportal (263.46 Kb)
Price

CZK 790 – 2 490
---
wheelchairer + guide
CZK 750 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – JV Classics s.r.o.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The journey of the “Fellowship of the Ring” is over, the decisive battle for Middle-earth begins! Enjoy the dramatic conclusion of the entire trilogy in a unique film performance accompanied by live music by Oscar-winning composer Howard Shore performed by a 230-member musical ensemble – the Czech National Symphony Orchestra, the University Art Choir of the UK, the Kuhn Children’s Choir and foreign soloists.

After the hopelessly sold-out two concerts of the second part of the trilogy The Two Towers in March 2024 and both concerts of the third part of the Return of the King concert on November 8 and 9, we managed to add a third evening concert, namely on November 9 at 8 p.m., again in the modern O2 universum concert hall Prague.

The film The Lord of the Rings: The Return of the King, based on the book by J. R. R. Tolkien, premiered in the Czech Republic on 15 January 2004. Its attendance reached three quarters of a million viewers. Although more than 20 years have passed since its release, this groundbreaking work has not lost anything in the audience’s popularity. On the contrary, new and new generations admire its perfection. The wonderful music for the entire trilogy was composed by Howard Shore, who received two Oscars for it (for The Fellowship of the Ring and The Return of the King). The final song of the entire saga, Into the West, sung by the famous Annie Lennox, was awarded the third Oscar.

“The large scale of the music requires a symphony orchestra, a mixed choir, a boys’ choir and instrumental and vocal soloists singing in Tolkien’s literary languages, but of course also in English,” explains the author. His compositional art is fully manifested here and creates the second plan of the story perfectly. Styles and instruments from different corners of the world complete and characterize the individual elements of Tolkien’s saga.

The film Return of the King received eleven Oscars and thus entered the hall of fame of films with the highest number of golden statuettes. The completion of the epic trilogy established director Peter Jackson forever on the throne of the creators of fantasy films, and his name is etched in the memory of millions of people around the world. Tolkien himself referred to his Middle-earth books as a work that he believed could not be translated to the screen. The production team led by Peter Jackson, with all the love and respect for this work, proved the opposite, and thanks to them we now have the opportunity to watch the entire Lord of the Rings trilogy in HD quality. “The Lord of the Rings has been my passion since childhood, the opportunity to translate this world onto the screen was also the fulfillment of my dream,” said Jackson in one of the interviews after the premiere of The Return of the King.

More info at facebook.com/jvclassics or at www.lordoftheringsinconcert.com

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.