5.5.2022 20:00

XINDL X

Ticket sales have ended.

Date 5.5.2022 20:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download (0Kb)
Price

690 - 890 CZK
---
wheelchairer + guide
490 CZK + 1 CZK

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele   – XINDL X

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Xindl X’s concert at the O2 Universe is moved from the planned date of 25. 11. 2021 (originally 30. 1. 2021 in the O2 arena) to the new date of 5. 5. 2022.

“One thinks, the pandemic changes … I think I used this sentence less than a year ago when I moved the concert for the first time. Unfortunately, due to the worsening epidemiological situation, we are forced to move the concert again at the O2 University in Prague. We are very sorry, but I believe that the fans will understand and support us and we will all meet on May 5, 2022. As they say… We will enjoy the concert wonderfully,” Xindl X himself explains.

Already purchased tickets for both original dates (January 30, 2021 and November 25, 2021) remain valid for the new date May 5, 2022 and do not need to be replaced. New tickets can still be purchased in the Ticketmaster network.

 

Holders of tickets for the original date of January 30, 2021 to the original venue of the O2 arena concert will, depending on the type of ticket, be contacted directly by the relevant ticketing company or representative of the concert organizer. They will exchange the ticket to the new venue of the concert as follows:

1. Standing tickets
If you have standing tickets (regardless of whether they were purchased through Ticketmaster or Ticketportal), please keep them. These tickets are automatically valid for standing and for a concert at a new date and there is no need to exchange them.

2. Seating tickets – purchased in the TICKETMASTER network
To all holders of seating tickets purchased in the Ticketmaster network, the sales company will contact you in the near future and send new tickets with allocated seats to the O2 universe.

3. Seating tickets – purchased in the TICKETPORTAL network
All holders of seating tickets purchased in the Ticketportal network will be contacted by the concert organizer, Bestsport, and will soon send new tickets with allocated seats to the O2 universe.

4. Tickets purchased without prior reservation at Ticketmaster or Ticketportal branches
If you have purchased tickets without prior reservation at the stone branch, please proceed as follows:
• tickets purchased at Ticketmaster points of sale – contact the sales company from which you purchased tickets at www.ticketmaster.cz;
• tickets purchased at Ticketportal points of sale – regarding the exchange of tickets, write an e-mail to xindlx@bestsport.cz.

You can find all information at www.xindlx.cz, www.o2arena.cz nebo www.o2universum.cz.