23.2.2024 08:00
24.2.2024 08:00

2024 World Rowing Indoor Championships presented by Concept2

Ticket sales have ended.

Date 23.2.2024 08:00
24.2.2024 08:00
Entry from 7:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Český veslařský svaz Organizer
Download Orientation plan 2024 WRICH Ticketportal (199.75 Kb)
Price

CZK 125
---
wheelchairer + guide
CZK 125 + CZK 125

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Český veslařský svaz

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k opakovanému vstupu. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Na akci nejsou poskytovány slevy.
  6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The World Rowing Indoor Championships presented by Concept2 (2024 WRICH) will be held as a single combined event with the 2024 European Rowing Indoor Championships. Both of these Championships are scheduled for 23 – 24 February 2024 and will be held in Prague, Czech Republic.

Several race categories will be offered in the 2024 WRICH racing programme. In addition to 2 000 metre and 500 metre races for age and Para categories, competitors can race as a Team in a relay format. This is the most exiting opportunity for Indoor Rowing enthusiasts, from all over the world, to race the very best. The 2024 WRICH will feature a hybrid competition, 15 Rowers per race category will have  the opportunity to race virtually against in-venue Rowers, in real time, for the World Championships.

The 2024 WRICH will host the second edition of the exciting Versa Challenge. World leading athletes will race in Prague in an exciting mix of events, that will crown World Rowing ´s Versa champion. World Rowing will also invite  up to two „wild card“ entrants for both men and women. The search is on to attract iconic athletes from any sport  – from accros the globe – to race against Rowing´ s best!

More information can be found: www.wrichprague2024.cz, www.worldrowing.com.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.