29.4.2022 20:00

5 SECONDS OF SUMMER

Ticket sales have ended.

Date 29.4.2022 20:00
Entry from 18:30
Place O2 universum, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan 5 SECONDS OF SUMMER Ticketmaster (156.81 Kb)
Price

1 390 - 1 790 CZK
---
wheelchairer + guide
1 190 CZK + 1 CZK

 

 

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

POKYNY POŘADATELE  –  5 Seconds Of Summer

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do arény. Po opuštění O2 areny pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci  kamery, profesionální fotoaparáty a tablety.

Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz .

 

Due to the current situation with the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic the organizer was forced to cancel the show date of the band 5 Seconds Of Summer, which was to take place on May 5th, 2021 in O2 universum in Prague. The canceled concert will take place on the new date of April 29th, 2022 in Prague’s O2 universum.

Your original tickets for this event remain valid. The tickets for the new date are available in Ticketmaster network.

In case the event is canceled, the organizing agency LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. in accordance with Act No. 247/2020 Coll., on certain measures to mitigate the effects of the coronavirus known as SARS CoV-2 epidemic on cultural events, is obliged to offer the customer a voucher at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event. This voucher will be issued by the ticketing operator Ticketportal or Ticketmaster Czech Republic. The customer can then use the voucher for the next purchase from the offer of events offered by the organizer, the list of which can be found at www.livenation.cz, or at www.ticketportal.cz / https://www.ticketmaster.cz.

If the new date is inconvenient for you, you have the option to apply for a refund through the relevant ticketing company.

Alternatively, it is possible to apply for a voucher, which can be applied to an event organised by our company LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o., according to the conditions below.

The voucher will be issued against a valid ticket either in paper form or electronically in the form of an e-Voucher based on the customer´s application within 1 month of delivery of the application. The customer can send his request no later than 31 December 2021 to the relevant ticketing operator from whom he purchased tickets, namely:

Ticketmaster Czech Republic via web form https://help.ticketmaster.cz/hc/cs/requests/new or Ticketportal https://www.ticketportal.cz/Article/6234?target=2.

Only the person who purchased the ticket (s) for the original event can apply for a voucher if these tickets are valid on the day the application is submitted.

The voucher will be issued at the price at least equal to the price of the original purchased ticket for the canceled event and can be used until 31 October 2022 to purchase tickets for any of the events organized by LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

If the customer does not request a voucher, his original ticket for the canceled event remains valid and can be used for the same event at a new date. By using a ticket for a new date of the canceled event or by using a voucher for a replacement event, the customer’s right to a refund of the entrance fee for the canceled event expires.

NEXT STEPS:

If the customer does not request the issuance of a voucher by 31 December 2021, or if he does not use the voucher already issued by 31 October 2022 or use only the part of it, the entrance fee or its unused part will be returned to him upon his request after 31 October 2022 within 14 days in the way he purchased the ticket.

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.