29.3.2025 19:30

ABBAMANIA THE SHOW – 20TH ANNIVERSARY TOUR

Date 29.3.2025 19:30
Entry from 18:30
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan ABBAMANIA THE SHOW Ticketmaster (183.77 Kb)
Orientation plan ABBAMANIA THE SHOW Ticketportal (271.30 Kb)
Price

CZK 890 – 1 990
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Dancing Queen among revival concerts. A show that can extinguish abbamania like no other – in 2025, ABBAMANIA THE SHOW celebrates 20 years on concert stages! Since its triumphant debut, this show has won the hearts of thousands of fans, and its performances undoubtedly represent the best tribute to the famous Swedish pop group.

Also in 2025, ABBAMANIA THE SHOW, along with superb female and male vocalists, a band, and a symphonic rock orchestra, invites you to profess your love for the cult Swedish quartet. The audience can look forward to excellent singing, authentic costumes and performances, spectacular light shows, and a great atmosphere! The Prague concert will take place on March 29, 2025, at the O2
universum.

ABBAMANIA THE SHOW will take listeners on a dazzling journey through time to the 70s and 80s, linking evergreens such as Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, SOS, and The Winner Takes It All with new songs from the Voyage concerts into an unforgettable life experience for everyone.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.