28.1.2023 19:00

ARAKAIN

Ticket sales have ended.

Date 28.1.2023 19:00
Entry from 18:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan ARAKAIN Ticketmaster (97.60 Kb)
Price

590–790 Kč
---
wheelchairer + guide
690 Kč + 1 Kč

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

The most successful Czech metal legend ARAKAIN will celebrate the 40th anniversary of its existence on the music scene throughout 2022. In the spring the band will start a series of solo concerts in the Czech Republic, in the summer will take part in a number of festivals, festivities and the whole campaign will end with an annual concert on January 28, 2023 at the O2 universum in Prague.

“Arakain will commemorate the incredible 40th anniversary of its creation with a series of concerts with a repertoire from all of history, so that we can recapitulate the biggest hits of our era with the fans. The highlight of the festive year will be the largest mega concert in history with the participation of former singers at the O2 universum in Prague. This will close this festive year and, if the metal God gives, will send Arakain to the fifth decade of his existence,” invites guitarist and co-founder Jiří Urban on behalf of the entire band.

ARAKAIN is a legend in domestic culture and a guarantee of a high standard. In his genre, he is a 100% legend not only in quality, but also in the length of his work on the Czech rock scene.

www.arakain.eu
facebook.com/arakain
instagram.com/arakain.official