10.11.2023 20:00

BETH HART

Date 10.11.2023 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer LIVER MUSIC s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan BETH HART Ticketmaster (202.93 Kb)
Price

CZK 1 590 – 4 490
---
wheelchairer + guide
CZK 2 290 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster sales network
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVER MUSIC s.r.o.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

Beth Hart, one of the best contemporary blues-rock singers, Blues Music Awards winner and Grammy nominee, will return to Prague’s O2 universe on 10 November 2023 after several sold-out concerts in the Czech Republic.

Beth Hart released her latest album A Tribute To Led Zeppelin this February, paying tribute to Led Zeppelin with her distinctive takes on famous hits. Her previous studio album, 2019’s War In My Mind, also drew great acclaim.

Beth Hart is considered one of the most talented singers of her generation. She has sold out tours around the world including concerts at famous venues such as Nashville’s Ryman Auditorium, London’s Royal Albert Hall and Amsterdam’s Ziggo Dome. She has topped the Billboard blues charts six times, has been certified platinum twice and her albums have reached the Top 10 several times in Europe.

Tickets for the Prague concert are available at Ticketmaster.

The concert is organised by Liver Music as part of the Prague International Bluenight series.

For more information visit www.livermusic.cz.

Beth Hart and Eric Gales | “I’d Rather Go Blind”
https://www.youtube.com/watch?v=ICmfLY_wG8E

Beth Hart – Caught Out In The Rain (Live At The Royal Albert Hall) 2018
https://www.youtube.com/watch?v=lzdJf7Hqttk

Beth Hart – Bad Woman Blues (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=qiRiPtg9EFk

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.