23.4.2021 - 25.4.2021

CIRK LA PUTYKA – Cesty

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 23.4.2021 - 25.4.2021
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan - Cirk La Putyka (168.89 Kb)
Price

690 - 4 990 CZK
---
wheelchairer + guide
490 CZK + 1 CZK

Sale / reservation Currently running on the Ticketmaster
Box offices
Box office - entry no. 1, O2 arena
Mon - Sun10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele

 

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz

POSTPONED PRAGUE SHOW IS RECHEDULED FOR APRIL 32rd-25th 2021

Over 40 acrobats, actors, dancers and musicians who co-created Cirk La Putyka, from around the world and across generations will be part of this performance. Alongside the author of the concept and the principal of the ensemble Rostislav Novák younger, leading performers – Maksim Komaro (Circo Aereo), Daniel Gulko (Cahin Caha), Tilde Björfors (Cirk Cirkör) and Ethan Law (Cirk La Putyka) – take part in the production. The experience and skills of dozens of people will turn into a unique circus experience.

The performance will guide you through the history of the circus in our country – from circus of the early 20th century, the interwar avant-garde and the Liberated Theater, the Protectorate, the nationalization of circuses, the development of modern pantomime,the Velvet Revolution, the period until the formation of the ensemble and the ten-year history of Cirk La Putyka to the final look into the future.

More information at: www.laputyka.cz.