10.6.2023 18:30

CLASH OF THE STARS

Ticket sales have ended.

Date 10.6.2023 18:30
Entry from 17:30
Place O2 universum, Praha
Organizer Clash of the Stars s.r.o. Organizer
Download Orientation Plan CLASH OF THE STARS Ticketmaster (208.84 Kb)
Orientation Plan CLASH OF THE STARS Ticketportal (293.59 Kb)
Price

CZK 399 – 2 999
---
wheelchairer + guide
CZK 399 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal.

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Clash of the Stars s.r.o.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

Clash of the Stars on the fifth! Such is the result of the equation in which the variables are Woodpecker and Dynamo! These two fighters will be the actors of the main and title match of the fifth Clash of the Stars gala on June 10, 2023 in Prague’s O2 universum hall.

THE CHAMP IS HERE! Who will become the first ever CLASHE Champion? Will it be Marek “Datel” Valášek or Tomáš “Dynamo” Križan? The whole Czech Republic and Slovakia are asking themselves this question.

As always, the audience can look forward to an evening full of crazy fun and an electrifying atmosphere! The second main match of the gala evening will be the fight between Tadeáš “Gangstaboy” Veselý and Tadeáš “Mawar” Růžička. For many, an unreal fight becomes a reality! The heated clash between Karlos Benda and Diego Kotlár is also highly anticipated. At the fifth CLASH OF THE STARS gala, viewers will also witness the very first match of height-handicapped fighters! The smaller in height, the bigger in courage and spirit!

After breaking up with Shopaholicadel, David “Fregamercz” Pražák begins a new chapter in his life full of sports, and he will compete with Kluk si kniemin. After a long time, the tiktoker and influencer Honzi Michálek is also returning to the event, who Daniel “Seaser” Siruček was eyeing as a rival. The popular Ostrava influencer Hanka “Krutohanka” Gelnarová will this time compete with a new face in the ranks of Clash of the Stars Satnada. Pomalu Snejksi is coming to repair his reputation after a lost premiere, and the holder of the fastest K.O. will stand in his way. in Clash the King of Beroun.

Many other great matches will be seen already on 10/06/2023 in Prague’s O2 universum hall during the gala evening CLASH OF THE STARS⁵ – THE CHAMP IS HERE!

A world-class light and music show and an electrifying atmosphere are already a matter of course at our gala evenings! Don’t wait for anything, buy your tickets and be with us at this unique event! We look forward to seeing you on June 10 in the O2 universum hall.
VIP tickets include a seat near the cage, catering (valid for ULTIMATE VIP) and priority VIP entrance to the lobby.

 

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.