9.11.2019 20:00

Herbie Hancock

Ticket sales have ended.

Date 9.11.2019 20:00
Place O2 universum, Praha
Organizer LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. Organizer
Download Orientation plan (42.89 Kb)
Price

1290 - 2490 CZK

--- 

wheelchairer + guide

1290 + 1 CZK

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

Pokyny pořadatele

 

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2universu a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do O2universa. Po opuštění O2universa pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Dále je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a další předměty jejíchž seznam je uveden na vstupenkách, případně v informacích uvedených pro jednotlivou akci na www.ticketmaster.cz.

Na těchto stránkách jsou k dispozici také další informace/omezení týkající se konkrétní akce.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s.postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz.

Now in the sixth decade of his professional life, Herbie Hancock remains where he has always been:  at the forefront of world culture, technology, business and music.  In addition to being recognized as a legendary pianist and composer, Herbie Hancock has been an integral part of every popular music movement since the 1960’s.  As a member of the Miles Davis Quintet that pioneered a groundbreaking sound in jazz, he also developed new approaches on his own recordings, followed by his work in the 70s – with record-breaking  albums such as “Headhunters” – that combined electric jazz with funk and rock in an innovative style that continues to influence contemporary music. “Rockit” and “Future Shock” marked Hancock’s foray into electronic dance sounds; during the same period he also continued to work in an acoustic setting with V.S.O.P., which included ex-Miles Davis bandmates Wayne Shorter, Ron Carter, and Tony Williams. 

Hancock received an Academy Award for his Round Midnightfilm score and 14 Grammy Awards, including Album Of The Year for “River:  The Joni Letters,” and two 2011 Grammy Awards for the recently released globally collaborative CD, “The Imagine Project.” Many of his compositions, including “Canteloupe Island,” “Maiden Voyage,” “Watermelon Man” and “Chameleon,” are modern standards..

Hancock  serves as Creative Chair for Jazz for the Los Angeles Philharmonic Association and as Institute Chairman of the Thelonious Monk Institute of Jazz.  He is a founder of The International Committee of Artists for Peace (ICAP), and was recently given the “Commandeur des Arts et des Lettres” by French Prime Minister Francois Fillon.  In 2011 Hancock was named a UNESCO Goodwill Ambassador by UNESCO Director-General Irina Bokova, and in December of 2013, received a Kennedy Center Honor.    In 2014 he was was named the 2014 Norton Professor Of Poetry at Harvard University,  completing his lectures series,  “The Ethics Of Jazz,” as part of the Charles Eliot Norton Lecture Series for a period of six weeks.   His memoirs, Herbie Hancock:  Possibilities, were published  by Viking in 2014, and in February 2016 he was awarded the Grammy Lifetime Achievement Award.   A member of The American Academy of Arts and Sciences, Hancock is currently in the studio at work on a new album.