6.4.2023 19:00

KINGDOM COME LIVE – ORCHESTRAL CONCERT

Ticket sales have ended.

Date 6.4.2023 19:00
Entry from 18:00
Place O2 universum, Praha
Organizer GameDev Area Organizer
Download Orientation Plan KINGDOM COME LIVE Ticketmaster (233.85 Kb)
Price

CZK 1 190 – 1 990
---
wheelchairer + guide
CZK 1 190 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – GameDev Area

Pokyny pořadatele

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz

The O2 universum will soon dominate the atmosphere of the Middle Ages. Musically, the idyll of Czech villages, church chants, the grandeur of castles and the blood and dirt of cruel wars come to life here. All this in the form of the soundtrack of one of the most successful Czech games, Kingdom Come: Deliverance.

With more than 4 million units sold, Kingdom Come: Deliverance is one of the most successful Czech games ever. The work from the Warhorse studio, founded by veterans of the gaming industry Daniel Vávra and Martin Klíma, still receives many positive reactions from reviewers and the active gaming community. The game also has several awards, such as the Game of the Year 2017 from the prestigious Gamescom festival or the award for the best game design from the Czech Game of the Year event.

The game achieved these successes mainly due to the strong emphasis on the realistic depiction of the Czech lands in the 15th century, specifically the period shortly after the invasion of Sigismund of Luxembourg. In the spirit of realism, the game also represents the social conditions and fighting style of the time, which does not foreshadow the easy way for the player and his main character, a simple boy from a village without noble background or knightly training.
The player is accompanied in this way by a beautiful period soundtrack by composers Jan Valta and Adam Sporka. Gregorian chants, pub songs and war drums in the game sound according to the principle of so-called adaptive music. In practice, this means that the individual audio tracks are divided into several parts. They are able to move smoothly into each other, thus responding to changes in the game situation without the player hearing noticeably that one song “ends” and the other “begins”. This creates a dynamic and intense gaming experience, which undoubtedly played a significant role in the success of the game.

Fans will be able to enjoy this unforgettable medieval atmosphere live in the form of a magnificent musical performance under the roof of the O2 Universe, which will take place on April 6, 2023.

Tickets for the original date of 5 February 2022 remain valid for the new date of 6 April 2023 and do not need to be exchanged.

The orchestral part of the performance will be performed by the Brno Philharmonic Orchestra under the baton of Jan Valta. Vocally accompanying the orchestra will be the talented Masaryk University Choir. The experience will then be complemented by four troubadours from the Bakchus formation, which, in collaboration with Adam Sporka, recorded medieval songs that are played in the play. The concert will take place in the spirit of the mentioned method of adaptive music, and therefore the performance will be accompanied by an audiovisual track with key scenes from the play. So fans of the game and medieval music really have something to look forward to.

The theme of video games is definitely no stranger to the Brno Philharmonic, which has already been done by several concerts with music from the legendary game series Mafia. The last time fans of the series met in Brno’s Špilberk, where the concert was performed by actor Marek Vašut. He dubbed the main character of the first part of the series and repeated his role in a recent reworking called Mafia: Definitive Edition.

The concerts of the soundtracks of both games are organized by the GameDev Area initiative, which already has several events of a similar format. Thanks to her, the Polish band Percival, for example, visited Brno and took part in the soundtrack to the world-famous game The Sorcerer 3 and prepared a spectacular Wild Hunt Live show for its fans.

Web
Facebook event

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.