1.3.2024 20:00

LP

Ticket sales have ended.

Date 1.3.2024 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Colour Production, spol. s r.o. Organizer
Download Orientation Plan LP Ticketportal (224.47 Kb)
Orientation Plan LP Ticketmaster (128.42 Kb)
Price

CZK 1 390 – 4 399
---
wheelchairer + guide
CZK 1 390 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Colour Production, spol. s r.o.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
5. Na akci jsou poskytovány slevy. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném držitelům průkazu ZTP/P – vozíčkářům a jejich průvodcům.
6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítí Ticketmaster a Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz a www.ticketportal.cz.

With powerhouse vocals, genre-bucking attitude, and a sharp pen that distills potent feelings into soaring pop hooks, LP has become one of the most internationally beloved singer-songwriters of their generation. Skyrocketing to fame with 2017’s “Lost On You,” a heart-penetrating folk ballad that hit No. 1 in 18 countries, the Los Angeles-based artist has captivated an audience of over 25.7 million monthly listeners/viewers who pack their transcendent, sold-out shows around the world in more than 150 cities. LP’s unparalleled catalog has amassed over 3B streams globally, filled with universal anthems of transformative love and self-discovery, capturing the complexity of the human experience through their eyes. “Songwriting is a way for me to go to the center of my own world,” LP explains, “and find the originality I needed to get for myself.”

They emerged in the early 2000s with their daring blues rock-inflected debut Heart-Shaped Scar and 2004’s Suburban Sprawl & Alcohol, which brought two major label deals that yielded no records. Yet, on the power of their performance skills alone, LP soon landed a publishing deal where they got to learn to write songs alongside legends who had already scored hits that “made them like 50 million dollars, fer sure,” LP jokes. “I was sitting at the feet of these giants.” Seeing their songwriting breakthrough with Rihanna’s 2011 hit “Cheers (Drink to That),” they have also penned hits for Cher, the Backstreet Boys, Céline Dion, and Christina Aguilera.

A once-in-a-lifetime talent who possesses both wit and introspective depth, LP sees songwriting as their life’s calling, likening it to the art of comedy. “It’s putting someone at ease, helping their mind let go and get them ready to receive these emotions. Then they can let the song speak to their soul in the way that they want.” LP also calls performing their “connection to the world,” which will no doubt be further strengthened with the new album, Love Lines. “I’m trying to reach out to more people all the time,” they add. “To make people feel good for even three minutes of a song.”

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.