15.12.2024 19:00

Miro Žbirka – Symphonic Night

Date 15.12.2024 19:00
Entry from 18:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan Miro Žbirka – Symphonic Night Ticketmaster (205.72 Kb)
Orientation plan Miro Žbirka – Symphonic Night Ticketportal (260.12 Kb)
Price

990 – 1 990 Kč
---
wheelchairer + guide
990 Kč + 1 Kč

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The music of Miro Žbirka as you’ve never heard it before, combined with a visual show and video projections. Timeless hits in a unique instrumental symphonic arrangement, with Meky’s band, a large orchestra, and video art by David Žbirka on December 15, 2024, at the O2 universum Prague.

The exclusive concerts follow the successful presentation of the Symphonic Album from 2011 and subsequent Symphonic Tours. Miro himself, along with arranger Daniel Wunsch, ideologically and dramaturgically prepared the concert. Songs such as “Balada o poľných vtákoch”, “Atlantída”, “Len s ňou”, “Múr našich lások”, “Co bolí to přebolí”, and more will be performed by the Karlovy Vary Symphony Orchestra under the baton of conductor Adrian Kokoš.

Famous names on the guests’ side won’t be missing either. Invitations to the Prague O2 universum have been accepted, for example, by cellist Terezie Kovalová, violin virtuoso Pavel Šporcl, and Slovak soprano Adriana Kučerová, boasting many performances on world-renowned concert stages such as La Scala in Milan, Italy, the string trio INFLAGRANTI, and the Children’s Choir of the Czech Radio.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.