28.6.2022 20:00
29.6.2022 20:00

TWO STEPS FROM HELL LIVE

Ticket sales have ended.

Date 28.6.2022 20:00
29.6.2022 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan TWO STEPS FROM HELL LIVE Ticketmaster (227.65 Kb)
Price

1 490 - 2 490 CZK
---
wheelchairer + guide
1 490 CZK + 1 CZK

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

Dear Fans,

unfortunately, there is another postponement of Two Steps From Hell Live shows on the spring tour 2021 including Prague shows on April 29 (original date April 17, 2020) and April 30 (original date April 18, 2020) at O2 universum. New dates have been announced – June 28 and June 29, 2022.

General on sale for the new dates will continue on www.ticketmaster.cz.

Tickets purchased on the original or replacement dates remain valid. Tickets for 17 April 2020 (or 29 April 2021) are valid for the new date 28 June 2022. Tickets for 18 April 2020 (or 30 April 2021) are valid for the new date 29 June 2022

We’re looking forward to see you all soon. Until then – stay safe and take care,” say Thomas Bergersen and Nick Phoenix.

Thank you for your patience and understanding.

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.