25.10.2022 20:00

ZAZ

Ticket sales have ended.

Date 25.10.2022 20:00
Entry from 19:00 (this show is about to end 22:00)
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation Plan ZAZ Ticketmaster (191.25 Kb)
Price

CZK 1 190–1 890
---
wheelchairer + guide
CZK 1 190 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz.

ZAZ enchanted the world with songs that combine the traditions of gypsy jazz, French chanson, melodic pop, swing, street charm with a taste of Latin and flamenco. ZAZ will present their new album “ISA” to domestic music fans at the O2 University in Prague.

Zaz returns to the stage with her fifth album, which she released in the fall of 2021. After releasing her first four albums, she followed three world tours, so she took a break for a while. The last album was created during the lockdown in the spring of 2020. In a forced and at the same time welcome solitude, the album was painted with sincere emotions like a series of paintings.

On the new album, Zaz collaborated with Dutch producer REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, …), and they made sure to add their own color to each song on the album; they worked with a voice that didn’t need to be introduced, as vivid as it was touching and always perfectly colored. The lyrics speak directly and are personal to intimate for the renowned artist Zaz.

Her tour, naturally called ORGANIQUE TOUR, is a return to the audience. Visitors will once again have the opportunity to experience Zaz’s unique personality, discover new forms of her art and all her magic spells. They can fall in love again with her biggest hits Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Que vendra …, as well as her new song Imagine. An unusual, energetic show, positive and generous, which conjures a smile on your face, brings “de la joie et de la bonne humeur” and reminds us that Zaz should always look at the world with pink glasses.

This world tour will be another opportunity for Zaz and the public to get to know and meet the NGOs Zaz works with through her Zazimut project, adding a green color to “la vie en rose”.

After all, isn’t Zaz – her real name Isa – a lady of bright colors?

Official website of the artist: www.zazofficial.com

 

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.