4.11.2022 15:00

FUTNET WORLD CHAMPIONSHIP

Data 4.11.2022 15:00
Místo O2 universum, Praha
Pořadatel Český nohejbalový svaz, z.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán UNIF Mistrovství světa v nohejbalu (179.53 Kb)
Cena

1 190 - 1 690 CZK
---
vozíčkář + doprovod
595 CZK + 1 CZK

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Prodej / rezervace Právě probíhá v prodejní síti Ticketmaster
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 1, O2 arena
Po - Ne10:00 - 12:00
12:30 - 19:30
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Český nohejbalový svaz, z.s.

Pokyny pořadatele

Majitel vstupenky je povinen nosit ji po celou dobu pobytu v O2 areně a na požádání pořadatele ji předložit ke kontrole. Vstupenka platí jen pro uvedený den, akci, místo konání, sedadlo. Je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu do areny. Pokud při vstupu do haly neprokáže majitel zlevněné vstupenky nárok na slevu, bude mu vstup na místo konání akce odepřen. Vstupenka, u které její majitel neprokáže nárok na uplatněnou slevu, se stává neplatnou a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Majiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem majitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno používání laserových ukazovátek, vnášet do objektu na akci kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a další předměty jejíchž seznam je uveden na vstupenkách, případně v informacích uvedených pro jednotlivou akci na www.ticketmaster.cz.

Na těchto stránkách jsou k dispozici také další informace/omezení týkající se konkrétní akce.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketmaster.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The CNS Executive Committee decided to postpone the World Cup for men’s football to 4 – 6 November 2022. „Despite the ever-improving situation in the fight against coronavirus, we have come to the conclusion that we will postpone the championship for a year.

Due to the large number of foreign players and fans, the current international travel situation and difficult economic situation do not give us a better option than postponing the football holiday to November 2022. The most important thing for us as organizers is to ensure the health of athletes, fans and all people at the championship, „said the President. of the football association Kamil Kleník. The decision to postpone the championship was made on the basis of a proposal from the MS 2020 Organizing Team, which was clearly approved by the Executive Committee. The new date of the World Cup is scheduled for November 4-6, 2022.

Tickets with the original date of the event remain valid and do not need to be exchanged.

 

Ticket sales are provided by Ticketmaster.

THE OFFICIAL SELLER OF TICKETS FOR EVENTS AT THE O2 UNIVERSUM IS TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.