11.10.2024 20:00

APOCALYPTICA – Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024

Date 11.10.2024 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan APOCALYPTICA Ticketmaster (143.48 Kb)
Orientation plan APOCALYPTICA Ticketportal (249.31 Kb)
Price

CZK 1 090 – 1 390
---
wheelchairer + guide
CZK 695 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Masters of beautiful, 4-stringed instruments, the well-known Finnish cello band APOCALYPTICA is preparing its autumn, spectacular tour for its new, already 9th album, “Apocalyptica plays Metallica Vol. 2”. The tour “Apocapyltica – Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024” will stop in PRAGUE, O2 universum already on October 11th, 2024!

Now the band announces their special tour guest! They are British metallers THE RAVEN AGE!

The Ravens are back! Along with the blood moon era, they are here and they are absolutely ecstatic to introduce you all to their new, most determined and best record yet, ‘Blood Omen’!

The record “Blood Omen” is made for big arenas and with APOCALYPTICA it will happen. Even on this purely metal record there are string arrangements. They were created by well-known cellist Audrey Riley, who has previously collaborated with bands such as Foo Fighters and Coldplay. “Blood Omen” is a very powerful, focused and extremely ambitious work from one of Britain’s fastest growing rock band.

“I can’t listen to the previous stuff I’ve done, but just this album, I still listen to it, all the time,” says frontman Matt James. “It’s truly the best work that we, as a group, and as individuals, have ever done. I really feel like it’s something special for us as a band. I hope people feel the same way. I’m very, very excited about it.”

Now are “The Ravens” embarking on the journey together with APOCALYPTICA, and it is slowly approaching an absolutely extraordinary musical event that you should definitely not miss on October 11th in PRAGUE.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.