11.10.2024 20:00

APOCALYPTICA – Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024

Date 11.10.2024 20:00
Entry from 19:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan APOCALYPTICA Ticketportal (249.31 Kb)
Orientation plan APOCALYPTICA Ticketmaster (143.48 Kb)
Price

CZK 1 090 – 1 390
---
wheelchairer + guide
CZK 695 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz) and Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketportal and Ticketmaster sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

On May 10, 1996, Finnish rockers Apocalyptica released their unique debut, “Plays Metallica by Four Cellos.” This instrumental cello rock opus changed the future of hard music. The album presented a completely new, fresh approach to the hits of the world’s most famous metal band. What’s more? With this creation, Apocalyptica introduced a completely new, unique rock-metal genre to the world. Since then, Apocalyptica has sold millions of records and regularly sells out arenas worldwide!

Apocalyptica is returning to its famous roots with a new album, “Plays Metallica vol. 2,” aiming to conquer the world once again! This fall, this phenomenal group of talented cellists will travel across Europe with their new album, including a stop in the Czech Republic! On October 11, 2024, at the O2 universum Prague, they will present their beautiful instruments, brand-new music, and a perfectly energetic, captivating symphonic-metal show.

With these instrumental masters of their craft, you can expect an unforgettable, fantastic evening filled not only with famous hits but also played in their unique, perfect way, with original arrangements of legendary Metallica songs in an electrifying performance on 4 x 4 strings!

Founding band-leader Eicca Toppinen comments: “It’s incredible to think that after all these years our tribute to Metallica still speaks so powerfully to people. To be able to share our love for Metallica’s music with the live audience is an absolutely magical experience. This time the show is going to be next level, and we can’t wait to get back out there and share the fun with our fans!”

Tickets will be available for purchase from February 23, 2024, at 10:00 through official Ticketportal network.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETPORTAL AND TICKETMASTER. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.