23.11.2024 18:00

SEPULTURA

Date 23.11.2024 18:00
Entry from 17:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan SEPULTURA Ticketmaster (146.55 Kb)
Orientation plan SEPULTURA Ticketportal (226.92 Kb)
Price

1 090 – 1 390 Kč
---
wheelchairer + guide
695 Kč + 1 Kč

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

SEPULTURA Says Goodbye! The last live concert belongs to PRAGUE in November 2024! Ticket sales start!

SEPULTURA, Jinjer, Obituary, Jesus Piece – 23.11.2024 – PRAGUE, O2 universum

Brazilian-American metal icon SEPULTURA will be celebrating their 40th anniversary next year and have decided to end their extremely successful music career with a spectacular tour! The big farewell tour “Celebrating Life Through Death” – 40 YEARS FAREWELL TOUR will take place in November next year and the very last concert of the tour belongs to PRAGUE! It will be November 23, 2024 at the O2 universum!

It will be a great celebration of past and present and it will be the very last time you will hear and see this famous Brazilian metal legend live! An important chapter of metal ends here! Come to say goodbye to them with honor and thank them… because where would metal and your metal souls be without SEPULTURA?

Very special tour guests, Ukrainian progressive metal JINJER, old school death metal legend OBITUARY and interesting band JESUS ​​PIECE from Philadelphia will also say goodbye to them with their performances.

History is being written there, you should be there!

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.