23.11.2024 18:00
24.11.2024 18:00

SEPULTURA

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 23.11.2024 18:00
24.11.2024 18:00
Entry from 17:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Bestsport, a.s. Organizer
Download Orientation plan SEPULTURA Ticketmaster (145.57 Kb)
Orientation plan SEPULTURA Ticketportal (241.21 Kb)
Price

CZK 1 090 – 1 390
---
wheelchairer + guide
CZK 695 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Bestsport, a.s.

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

SEPULTURA, Jinjer, Obituary, Jesus Piece – 23. 11. 2024 – PRAGUE, O2 universum – SOLD OUT
SEPULTURA, Jinjer, Obituary, Jesus Piece – 24. 11. 2024 – PRAGUE, O2 universum – ADDED DATE!

Brazilian-American metal icon SEPULTURA are celebrating an incredible 40 years on the global metal scene, while also announcing the end of their concert career! Unexpected and even surprising news for many. But SEPULTURA is not leaving without a proper, very personal farewell! For all fans around the world, they have prepared last one, massive and in every way spectacular tour! The last date of SEPULTURA’s tour – “Celebrating Life Through Death” – 40 YEARS FAREWELL TOUR for Europe will take place in Prague on November 23, 2024 at the O2 universum!

Perhaps all metal fans, entire generations of fans, sensed that this farewell is a very significant milestone in the entire history of metal, because SEPULTURA left a strong, indelible mark on it, influenced countless bands, shaped this entire genre of music and created a lasting love and habit for this music in the hearts of millions of fans around the world! And so it happened that this last SEPULTURA show in PRAGUE was completely SOLD OUT in a very short time!

However, the interest of the fans is so great that the band has decided to add one more show SEPULTURA – “Celebrating Life Through Death” – 40 YEARS FAREWELL TOUR has another, this time really last date for PRAGUE, 24. 11. 2024 at the O2 universum!

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.