5.4.2024 - 7.4.2024

COMIC-CON PRAGUE

Ticket sales have ended.

Date 5.4.2024 - 7.4.2024
Place O2 universum, Praha
Organizer Active Radio a.s. Organizer
Download Orientation Plan COMIC-CON PRAGUE Ticketportal (243.59 Kb)
Price

CZK 790 – 2 490

Sale / reservation Ticket sales have ended.
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Active Radio a.s.

  1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
  2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
  3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
  4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek.
  5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném dětem do 9 let včetně ve výši 50%.
  6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

The fifth year of the popular pop culture festival Comic-Con Prague will take place from April 5 to 7, 2024 in Prague’s O2 universe. Fans can meet the iconic character Arnold Rimmer from Red Dwarf at the event, but they can expect a list of other big names to mark the event’s half-round event.

In the spring, Prague will once again turn into a paradise for fans of comics, films and series, costumes, video games and board games or books and paintings. Comic-Con Prague celebrates its 5th anniversary and attracts extra stars.

“Chris Barrie, the British actor who is most famous for playing the role of Arnold Rimmer in the series Red Dwarf, will arrive at the fifth edition of Comic-Con Prague. We are in talks with other Hollywood stars and will publish their names gradually. We pay special attention to the list, because the fifth year is already a small jubilee. I believe that we are in for the biggest Czech Comic-Con yet,” says Pavel Renčín, marketing director of Active Radio, which organizes the event.

David Nykl, a Canadian actor of Czech origin, known today primarily as Dr. Radek Zelenka from the TV series Stargate Atlantis. “From the comics creators, we are looking forward to Stjepan Šejić, the legendary Croatian writer and comic artist, known, among other things, for his work on the series Witchblade, Aphrodite IX., Sunstone and Temnota,” adds Václav Pravda, program director of the festival.

Visitors can enjoy engaging talks about video games, comic or literary worlds as well as popular science and technology or visit special exhibitions. Creators and artists from different countries will present and sell their works in Artist Alley. Merchandise associated with popular franchises will be available for purchase on site. Within the giant video game room, new and retro consoles, virtual reality, but also gaming computers or laptops will be presented, while the board game room will offer dozens of tables for card and board games and puzzles. An integral part of Comic-Con Prague will once again be a large Pokémon zone with tournaments, a card exchange and other programs.

Tickets for the festival can be purchased until the end of December at discounted prices on the event’s website.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.