23.5.2025 20:00
24.5.2025 20:00
25.5.2025 11:00

LUIS DE MATOS – IMPOSSIBLE LIVE

BUY TICKETS

close

Pick a date

Pick a provider

Date 23.5.2025 20:00
24.5.2025 20:00
25.5.2025 11:00
Entry from 19:00 & 10:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Koncertpromo Organizer
Download Orientation plan LUIS DE MATOS Ticketmaster (212.24 Kb)
Orientation plan LUIS DE MATOS Ticketportal (292.86 Kb)
Price

990 – 1 990 Kč
---
wheelchairer + guide
990 Kč + 1 Kč

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Koncertpromo

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.
Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.
Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.
Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.
Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Luis de Matos IMPOSSIBLE Live, the world’s best magic show in the world returns to the big theatres and arenas, with a new cast and new illusions. Luis de Matos, the most awarded Portuguese magician, distinguished three times by the Academy of Magical Arts of Hollywood, and the youngest in history to receive the Devant Award, from The Magic Circle, among many other distinctions, surprises again with a new and extraordinary journey through the wonderful world of illusion where the impossible becomes reality and the limits of imagination are challenged at every moment.

Accompanied by Joana Almeida, dancer and assistant, and by the Momentum Crew, world break-dance champions, Luis de Matos will have at his side four of the greatest magicians in the world today, with the best of each to enrich an unforgettable experience.

Koncertpromo, in partnership with Bestsport, a.s., BRICS Entertainment & Art & Culture Cultural Association, is delighted to reveal plans to host the world’s best magician show at the O2 universum Prague. This spectacular show will span from May 23th to 25th, 2025, featuring spellbinding performances.

Roland Horváth, the owner and CEO of Koncertpromo, commented on the performances as follows: “I am extremely happy that we have managed to bring such a high-caliber production, which provides an opportunity to showcase the pinnacle of modern magic to the Czech audience. ‘Koncertpromo’ is committed to bringing the highest quality events to our country, and this production continues that tradition.”

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.