21.9.2024 19:00

RFA x IAF special Title night II

Date 21.9.2024 19:00
Entry from 18:00
Place O2 universum, Praha
Organizer Algizium s.r.o. Organizer
Download Orientation plan RFA x IAF Ticketmaster (240.12 Kb)
Orientation plan RFA x IAF Ticketportal (374.35 Kb)
Price

CZK 690 – 5 000
---
wheelchairer + guide
CZK 990 + CZK 1

Order wheelchair tickets from Ticketmaster (ticket@ticketmaster.cz) and Ticketportal (rezervace@ticketportal.cz).

Sale / reservation Available in the Ticketmaster and Ticketportal sales networks
Box offices
Box office – entry no. 1, O2 arena
Mon - Fri9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Event day10:00 - 1 hour after the start of the event
Information Bestsport, a.s. records of visitors and other persons in accordance with Privacy Policy.

Organizer – Algizium s.r.o.

1. Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

2. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

3. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

4. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

5. Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

6. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude Ticketmaster Česká republika, a.s. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketmaster. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na stránkách www.ticketmaster.cz. Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

Brichta fights for the RFA title in Prague! A year after the initial joint gala evening of the RFA and IAF, fans were treated to another. The RFA x IAF Special Title Night event is continuing and once again the biggest stars of the domestic MMA scene will not be missing. The main star of the evening will be Leo Brichta, who is returning to the Czech-Slovak MMA scene after a very long time.

In the fight for the Real Fight Arena championship belt, he will face a 5×5 minute duel against the elite Austrian fighter Arbi Mezhidov. Will there be Brichta’s bombs again, or will Mezhidov successfully defend his position as the lightweight king for the first time? And we won’t stop there!

Even the most controversial figures of the Czech-Slovak scene will not be absent in Prague. Tadeáš “Mawar” Růžička returns to home soil after a year since winning the title, and Václav “Baba Jaga” Mikulášek will be able to atone for the last disqualification in his RFA debut. After a shocking triumph over David Hošek, Viktor Červinský became the middleweight champion and he does not accept anything other than a successful defense in any case.

Matěj Kozubovský is still undefeated in the RFA, and his last match against the elite Hungarian Csaba Tóth, whom he knocked out in the last minute of the 3rd round, did not change that. The RFA x IAF Special Title Night will once again bring incredible matches and unforgettable moments that you must not miss. Come to Prague to support your favorite and witness the crowning of new champions.

THE OFFICIAL SELLERS OF TICKETS FOR THE EVENT ARE TICKETMASTER AND TICKETPORTAL. WE DO NOT WARRANT THE VALIDITY OF TICKETS PURCHASED FROM OTHER SELLERS.