Vstup do O2 universum je divákům umožněn zpravidla 1 hodinu před začátkem akce. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody pořadatele akce s provozovatelem O2 universum.

Diváci vstupují do O2 universum hlavním vstupem, který se nachází na 2. podlaží, z ulice Českomoravská nebo od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Tento vstup do O2 universum je zajištěn 12 vstupními turnikety a 2 brankami pro invalidy.