O2 universum disponuje celkem 15 místy pro vozíčkáře a jejich průvodce v úrovni 1NP (9 míst) a 2NP (6 míst). Ne vždy je z důvodů varianty uspořádání sálu pro jednotlivé akce možné plně využít kapacitu míst určených pro vozíčkáře.

Bezbariérové vstupy jsou situovány od tramvajové zastávky z ulice Českomoravská. Pohyb invalidních osob v O2 universum je detailně řešen Provozním řádem – pro imobilní občany, který je k dispozici na inforecepci 2NP.