Národní očkovací centrum bude v provozu celé léto. Pronájem prostor 
v O2 universu se prodlužuje až do 12. září

28.Květen 2021

Zástupci společnosti Bestsport, a.s. a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) stvrdili svými podpisy dodatek smlouvy o prodloužení pronájmu prostor O2 universa, kde je provozováno Národní očkovací centrum, do 12. září 2021. 

„Skupina PPF, prostřednictvím své společnosti Bestsport, a.s., ráda vyhověla žádosti ÚVN o prodloužení pronájmu prostor pro očkovací centrum v O2 universu, a to až do 12. září 2021. Organizace procesu vakcinace ze strany pracovníků ÚVN je na špičkové profesionální úrovni, na průběh očkování v O2 universu máme jen kladné ohlasy. I díky rychlému tempu, jakým je velký zájem o očkování v tomto místě odbavován, věříme, že prodloužením provozu celkově urychlíme boj s pandemií. Podmínky provozu ponecháváme podle původní dohody, ÚVN tedy uhradí pouze náklady na energie a úklid spojené výhradně s provozem vakcinačního centra,“ říká Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti Bestsport.

„Prostředí O2 universa poskytuje bezpečné a komfortní podmínky pro provozování Národního očkovacího centra, kde jsou denně aplikovány tisíce vakcín proti covid-19. Na zdejší příjemnou atmosféru velmi dobře reagují jak ti, kdo do O2 universa na vakcinaci přicházejí, tak také personál, který zde má k dispozici kvalitní zázemí. Za čtyři týdny se tu naočkovalo sto tisíc osob. Kapacitu dále navyšujeme, adekvátně souběhu aplikací první a i druhé dávky vakcíny. Od poloviny června tu bude naočkováno denně na sedm tisíc osob. Jsme rádi, že bude provoz Národního očkovacího centra v O2 universu pokračovat i v srpnu a částečně i v září. Budeme tak moci naplnit hlavní poslání Národního očkovacího centra – rychle, kvalitně a bezpečně naočkovat v co nejkratším období všechny zájemce o očkování proti covid-19,“ uvedl ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Provoz Národního očkovacího centra v O2 universu byl zahájen 3. května 2021. Je zde aplikována vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Jedná se o největší očkovací centrum v Česku. 

Původní smlouva o nájmu O2 universa byla uzavřena do konce července 2021 a byla zveřejněna v registru smluv. Dodatek o prodloužení pronájmu do 12. září bude taktéž zveřejněn v registru smluv.

Foto: PPF a.s.

Důležité upozornění

JAK SE ZAREGISTROVAT K OČKOVÁNÍ V O2 UNIVERSU?

REGISTRACI K OČKOVÁNÍ LZE PROVÉST POUZE PŘES CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM NA WEBU HTTPS://REGISTRACE.MZCR.CZ/. Tam si jako místo očkování můžete zvolit O2 universum. 

—————————————————————————————————-

K očkování se NELZE PŘIHLÁSIT prostřednictvím zprávy nebo e-mailu zaslaných do O2 universa.
PROSÍME, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÁM NEPOSÍLEJTE své osobní údaje (rodná čísla nebo PIN kódy získané při registraci k očkování).

—————————————————————————————————-

Národní očkovací centrum v O2 universu provozuje Ústřední vojenská nemocnice.
DETAILNÍ INFORMACE K PROCESU OČKOVÁNÍ V O2 UNIVERSU naleznete na této webové stránce ÚVN: https://www.uvn.cz/cs/informace-pro-pacienty-uvn/narodni-ockovaci-centrum-v-o2-universum

—————————————————————————————————-

Pro veškeré dotazy související s očkováním v O2 universu vyžijte TELEFONNÍ LINKU 1221 NEBO INFORMAČNÍ LINKU ÚVN +420 735 708 455.

—————————————————————————————————-

Děkujeme.

O2 universum