O2 arena a O2 universum Vám přejí veselé Vánoce, pevné zdraví a mnoho sportovních a kulturních akcí v roce 2021

22. prosince 2020