Smlouva s O2 universem o nájmu prostor pro zřízení vakcinačního centra uzavřena

26. února 2021

Zástupci společnosti  Bestsport, a.s. a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) dnes v dopoledních hodinách uzavřeli smlouvu o nájmu prostor O2 universa pro zřízení vysokokapacitního vakcinačního centra pro očkování proti nemoci covid-19. 

 Podepsání smlouvy završuje třítýdenní jednání vedoucí k precizování podmínek nájmu a organizačních pravomocí. Oceňuji, že jsme se s O2 universem dokázali dohodnout  tak, že po zahájení činnosti budou pronajaté prostory využity efektivně. Jednání o nájmu O2 universa pro velkokapacitní očkovací centrum byla zahájena na základě nabídky bezplatného nájmu, potažmo za symbolickou částku tisíc korun za celou dobu trvání nájmu, což O2 universum dodrželo. Dohodli jsme se také na tom, že budou hrazeny prokazatelné náklady na služby, které O2 universum pomůže pro chod vakcinačního centra zajistit, jako například úklid společných prostor, ostrahu společných prostor, akreditační služby, stravu pro personál očkovacího centra a další. Budou taktéž hrazeny náklady na teplo, potažmo chlazení, spotřebu vody a elektrické energie spojené výhradně s provozováním vakcinačního centra,“ shrnuje ředitel ÚVN profesor Zavoral.

,,Ze strany majitele multifunkčního centra O2 universa, kterým je Skupina PPF, byly prostory nabídnuty za symbolickou částku s cílem přispět ke zvládnutí pandemie co nejrychlejší vakcinací velkého počtu obyvatel,“ doplňuje předseda představenstva společnosti Bestsport Robert Schaffer.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 31. 7. 2021, s možností jejího prodloužení. Smlouva bude zveřejněna v registru smluv.

Vláda schválila záměr vybudovat velkokapacitní očkovací centrum v pražském O2 universu
18. ledna 2021.

Přípravy na provozování vakcinačního centra postupují. Odborné pracovní skupiny se pravidelně scházejí a připravují logistické zabezpečení, zajištění personálního obsazení, IT odborníci vyvíjejí aplikaci a její propojení na další systémy; s integrovaným záchranným systémem je řešeno zajištění bezpečnosti.

Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN

Jakub Špetlík, marketing & PR Bestsport, a.s.

 

Foto: Karel Cudlín