5.5.2022 20:00

XINDL X

Prodej vstupenek byl ukončen.

Nový newsletter
O2 universum je tady!

Novinky, zajímavosti, tipy na akce, soutěže a mnoho dalšího.
Přihlaste se zde a buďte v obraze.

Buďte v obraze

Data 5.5.2022 20:00
Místo O2 universum, Praha
Pořadatel Bestsport, a.s. Pokyny pořadatele
Ke stažení Orientační plán XINDL X Ticketmaster (143.86 Kb)
Cena

690 - 890 Kč
---
vozíčkář + doprovod
490 Kč + 1 Kč

Prodej / rezervace Prodej vstupenek byl ukončen.
Pokladny
Pokladny u vstupu č. 1, O2 arena
Po - Pá9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Den akce10:00 - 1 h po začátku akce
Informace Z akce jsou ze strany Bestsport, a.s. pořizovány záznamy návštěvníků a dalších osob v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů.

Pokyny pořadatele – Bestsport, a.s.

Bestsport, a.s.

Pokyny pořadatele   – XINDL X

Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sedadlo, je platná pouze s kontrolním ústřižkem a opravňuje k jednomu vstupu. Po opuštění místa konání akce pozbývá platnosti. Dodatečnými úpravami se stává vstupenka neplatnou. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší, než je na vstupence vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na místo konání akce nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup na akci všem držitelům takových vstupenek.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení akce uplatní držitel vstupenky nárok na vrácení vstupného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění.

Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek, vyjma malých kompaktních fotoaparátů. Dále je zakázáno vnášet do objektu kamery, profesionální fotoaparáty, tablety a zároveň je zakázáno používání laserových ukazovátek.

Pořadatel poskytuje slevy na vstupném vozíčkářům (držitelům průkazu ZTP/P) a jejich průvodcům.

Při plnění povinností vyplývajících z prodeje vstupenek bude IRSnet CZ s.r.o. postupovat ve shodě s platnými Obchodními podmínkami pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím prodejní sítě Ticketportal. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na www.ticketportal.cz.

 

Koncert Xindla X v O2 universu se z plánovaného termínu 25. 11. 2021 (původně 30. 1. 2021 v O2 areně) přesouvá na nový termín 5. 5. 2022.

„Člověk míní, pandemie mění… Tuto větu jsem myslím použil i před necelým rokem, když jsem koncert přesouval poprvé. Bohužel, vzhledem k horšící se epidemiologické situaci, jsme nuceni opět koncert v pražském O2 universu přesunout. Velmi nás to mrzí, ale věřím, že nás fanoušci pochopí a podpoří a 5. 5. 2022 se všichni sejdeme. Jak se říká… Do třetice všeho dobrého si koncert báječně užijeme,“ vysvěluje sám Xindl X.

Již zakoupené vstupenky na oba původní termíny (30. 1. 2021 a 25. 11. 2021) zůstávají v platnosti i na nový termín 5. 5. 2022 a není potřeba je vyměňovat. Nové vstupenky je možné stále zakoupit v síti Ticketmaster.

 

Držitelé vstupenek na původní termín 30. ledna 2021 do původního místa konání koncertu O2 areny, budou podle typů lístků přímo osloveni příslušnou ticketingovou společností nebo zástupcem pořadatele koncertu. Ti zajistí výměnu vstupenky do nového místa konání koncertu následovně:

1. Vstupenky na stání
Pokud máte vstupenky na stání (bez ohledu na to, zda byly zakoupené přes Ticketmaster nebo Ticketportal), prosíme, ponechte si je. Tyto vstupenky automaticky platí na stání i na koncert v novém termínu a není potřeba je vyměňovat.

2. Vstupenky na sezení – zakoupené v síti TICKETMASTER
Všem držitelům vstupenek na sezení zakoupených v síti Ticketmaster se prodejní společnost ozve v nejbližší době a zašle nové vstupenky s přidělenými místy do O2 universa.

3. Vstupenky na sezení – zakoupené v síti TICKETPORTAL
Všem držitelům vstupenek na sezení zakoupených v síti Ticketportal se ozve pořadatel koncertu, společnost Bestsport, a v nejbližší době zašle nové vstupenky s přidělenými místy do O2 universa.

4. Vstupenky zakoupené bez předchozí rezervace na pobočkách Ticketmasteru či Ticketportalu
Pokud jste vstupenky zakoupili bez předchozí rezervace v kamenné pobočce, prosíme, postupujte následovně:
• vstupenky zakoupené na prodejních místech Ticketmaster – kontaktujte prodejní společnost, u které jste vstupenky zakoupili, na www.ticketmaster.cz;
• vstupenky zakoupené na prodejních místech Ticketportal – ohledně výměny vstupenek napište e-mail na adresu xindlx@bestsport.cz.

Veškeré informace najdete na www.xindlx.cz, www.o2arena.cz nebo www.o2universum.cz.